Neuromuskulární kongres Brno 2008

 22. 5. 2008

Vážení členové neuromuskulární sekce,
máme za sebou první společný Neuromuskulární kongres a mým obvyklým úkolem je napsat pár slov, které by tuto akci shrnuly a zhodnotily. Téměř 300 účastníků z obou břehů řeky Moravy se letos sešlo v reprezentativních prostorách Hotelu Voroněž, aby si vyslechlo 48 sdělení. Sám za sebe musím říci, že jsem nerad opouštěl příjemné prostředí hotelu Santon na Brněnské přehradě. Byl však pro takovou akci již malý a změna přinesla vskutku kvalitní a důstojné zázemí. Hlavním hostem byl letos profesor Victor Dubowitz, prezident Světové svalové společnosti (World Muscle Society). Jeho přednáška o terapeutických možnostech u svalových dystrofií nám ilustrovala vývoj problematiky a ukázala, kam až dnes začínají sahat možnosti moderní medicíny. Victor Dubowitz je pro všechny, kteří se zabývají svalovými chorobami, skutečným Guru a setkáním s ním je vždy zážitkem. (Krátký životopisný medailonek z pera Dr. Petra Vondráčka, který se hlavní měrou zasloužil o jeho pozvání najdete na této stránce. Pro hlubší zájemce o barvitý život prof. Dubowitze mohu doporučit jeho autobiografii Ramblings of a Peripatetic Paediatrician.) Druhým zahraničním hostem byl profesor Wolfgang Mueller-Felber z Mnichova, který hovořil o Pompeho nemoci: první prakticky léčitelné dědičné svalové chorobě. Jeho účast zajistil hlavní partner kongresu firma Genzyme. Oba hosté byli nejen odbornou ozdobou kongresu, ale (jak jsem je mohl poznat) i příjemnými neformálními společníky.
V rámci oficiálního zahájení kongresu jsem měl milou povinnost udělit čestné členství Sekce neuromuskulárních chorob čtyřem osobnostem: prof. Zdeňku Amblerovi, prof. Zdeňku Kadaňkovi, Doc.Edgaru Lukášovi a dr. Janu Hromadovi. Šlo o malé poděkování těm, kteří stáli u kolébky neuromuskulární společnosti a těchto setkávání: Prof. Zdeněk Amber byl dlouholetým předsedou Sekce neuromuskulárních chorob a prof. Zdeněk Kadaňka organizoval většinu sympózií do roku 2005. Všichni čtyři patří k nepřehlédnutelným osobnostem, které dlouhá léta formují pohled na nervosvalovou problematiku v ČR.
Letošní kongres byl nový nejen tím, že se na něm oficiálně podíleli kolegové ze Slovenska (a jejich odborná účast v čele s Doc. Špalkem byla nepřehlédnutelná), ale i nepřehlédnutelnou účastí odborníků z jiných oborů, kteří se zabývají neuromuskulární problematikou. Ať už se jednalo o vynikající didaktický workshop doc. Zámečníka o svalové biopsii s následnou diskusí (Doc. Zámečník, Prof. Lukáš), jejíž jedinou chybou byl krátký čas, který jsme si na ni při organizaci určili nebo o vystoupení kolegů ze základního výzkumu (Prof. Vyskočil) či veterinární medicíny (Dr. Ludvíková). Významná účast molekulárních genetiků se již stává tradicí.


doc  Program v PDF
 

  Abstrakta (pdf)

Pátek 23.5.2008, Kongresový sál A

1. Therapeutic Possibilities in Duchenne dystrophy (20+5 minut) Dubowitz V.

2. Late onset Pompe disease: clinical spectrum and approach to diagnosis (20+5 minut) Mueller Felber W.,

3. Současná diagnostika nervosvalových chorob (10+5 minut) Kraus J., Hedvičaková P., Mušová Z.,

4. Genetika a molekulárně genetická diagnostika Duchenneovy muskulární dystrofie (10+5 minut) Hedvičáková P.,

5. Molekulárně-genetická analýza myotonické dystrofie (10+5 minut) Mušová Z.

6. Okulofaryngeální svalová dystrofie (OPMD) v české rodině - korelace genotyp-fenotyp (10+5 minut) Mazanec R., Miller-Reible C., Bojar M., Rychlý Z., Seemanová E.

7. Základní informace potřebné ke správné diagnóze (20+5 minut) Malinova V., Šťastná S., Ledvinová J., Poupětová H., Zeman J.

8. Projekt vyhledávání Pompeho nemoci v ČR pomocí metody suché kapky (20+5 minut) Voháňka S., Ošlejšková H., Slouková E., Fartelová J.

9. Úskalí při diagnostice vzácnějších svalových onemocnění u dětí (15+5 minut) Šišková D.

10. Klinický obraz facioskapulohumerální svalové dystrofie v české populaci (10+5 minut) Voháňka S., Sedláčková J., Fajkusová L., Bednařík J.

11. Facioskapulohumerální svalová dystrofie-molekulární podstata a diagnostika (10+5 minut) Sedláčková J., Fajkusová L.

12. Kongenitální svalové dystrofie (15+5 minut) Vondráček P., Hermanová M., Fajkusová L.

13. Patogenéza idiopatických dyzimúnnych myozitíd (15+5 minut) Špalek P.

14. Idiopatické dyzimúnne myozitídy - diagnostické kritéria (10+5 minut) Špalek P., Ondriáš F., Cibulčík F., Richter D.

15. Ivig-léčivý přípravek vyrobený z lidské krevní plazmy (15+5 minut) Pacasová R., Tesařová E.

16. Liečba, dispenzarizácia a prognóza pacientov s polymozitídou a dermatomyozitídou (15+5 minut) Špalek P

17. Myozitida s inkluzními tělísky (15+5 minut) Voháňka S.

18. Brachiocervikálna zápalová myopatia - ojedinelá kazuistika (10+5 minut) Kurča E., Grofik M., Kantorová E., Turčanová-Koprušáková M., Michalik J.

19. Eozinofília, edémy a myalgie (10+5 minut) Špalek P., Martinka I., Richter D., Ondiáš F.

Kongresový sál C

20. Škály a dotazníky u bolestivé neuropatie (15+5 minut) Bednařík J.

21. Pain Detect: screeningový dotazník pro rozpoznání neuropatických bolestí (15+5 minut) Ambler Z.

22. Dotazník "Michigan neuropaty screening instrument" (MNSI) a jeho význam u bolestivé neuropatie (15+5 minut) Vlčková E., Bednařík J.

23. CIDP a neuropatická bolest (10+5 minut) Ehler E.

24. První zkušenosti s dotazníkem o bolesti Pain DetectTM v klinické praxi (10+5 minut) Doležil D., Jakubčiaková V.

25. Syndróm človek v sude - kazuistika (10+5 minut) Jantošík J., Drančik F., Cibulčík F.

26. Sympatický kožní reflex - lze použít v běžné klinické praxi? (10+5 minut) Minks E., Streitová H., Husárová I., Bareš M.

27. Neuromuskulární projev samobuzeného vokálního ústrojí u balbuties (10+5 minut) Pešák J., Zapletalová J., Grézl T.

28. Kazuistika-recidíva neurologického deficitu asociovaného s pozitivitou antigangliosidových protilátek anti-GQ1b (10+5 minut) Doležil D., Lochmanová A., Kovářová I.

29. Nebezpečí poškození periferních nervů při gynekologických operacích. Přehled a kasuistiky (10+5 minut) Matulová H.

30. Autonomní diabetická neuropatie v oblasti kardiovaskulární a gastrointestinální (10+5 minut) Mlčáková L., Bednařík J., Prokešová J., Dolina J., Ošlejšková E., Papež J.

31. Stiff-Person syndróm (10+5 minut) Jurčaga F., Špalek P., Lisý Ľ.

32. Hereditární spastická paraparéza - kazuistické sdělení (10+5 minut) Latta J., Ehler E.

Sobota 24.5.2008 Kongresový sál A

33. Jak číst svalovou biopsii (90 minut) Zámečník J.

34. Jak číst svalovou biopsii - diskuse (30 minut) Zámečník J., Lukáš Z.

35. Autosomálně dominantně dědičná Emery-Dreifussova muskulární dystrofie: nová mutace v genu LMNA (10+5 minut) Laššuthová P., Baránková L., Maříková T., Kraus J., Seeman P.

36. Komplexní přístup ke studiu mitochondriálních poruch a postavení svalové biopsie v diagnostice poruch oxidativně fosforylačního systému (10+5 minut) Hůlková H., Hansíková H., Zeman J., Elleder M.

37. Mitochondriálne ochorenie a myopatie (10+5 minut) Kučera P.

38. Mitochondriálna encefalomyelopatie - kazuistika (10+5 minut) Henkrichová P., Čopíková-Cudráková D., Kučera P.

39. In situ hybridizační analýza DMPK mRNA v diferencovaných tkáních pacientů s myotonickou dystrofií (10+5 minut) Lukáš Z., Falková I., Falk M.

40. Kreatínkináza a neuromuskulárne ochorenia (10+5 minut) Špalek P.

41. Myasthenia gravis - potenciální přínos svalové biopsie provedené během thymektomie (10+5 minut) Zámečník J., Veselý D., Jakubička B., Piťha J., Schützner J.

42. Adrenergic and cholinergic regulation of synaptic quanta release dispersion (10+5 minut) Vyskočil F., Bukharaeva E., Samigullin D., Nikolsky E.,

43. Liekmi indukované myopatie (10+5 minut) Richter D., Hančinová V., Špalek P.

44. Polysacharide storage myopathy - netypická glykogenóza jako příčina zátěžové rabdomyolýzy u koní (10+5 minut) Ludvíková E., Jahn P.

45. Kasuistiky pacientů s různými typy zánětlivých myopatií (10+5 minut) Kalous K., Kalous T.

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LABORANTEK - sobota 24.5.2008, kongresový sál C

1. Akutní axonální motorická neuropatie: kazuistika (15+5 minut) Bálintová Z., Voháňka S.

2. Spektrální analýza variability srdeční frekvence a elektrogastrografie - metody popisující funkce autonomního nervového systému (15+5 minut) Mlčáková L., Bednařík J.

3. GBS z pohledu zdravotní sestry (15+5 minut) Havelková K., Pekárová S.

4. Spinální cervikální myelopatie (15+5 minut) Soukupová J., Voborná M.

5. Vyšetření léze n. ulnaris v lokti (10+5 minut) Bláhová J.

22. 5. 2008


Zpět