Pro pacienty

Pacientské organizace

Asociace muskulárních dystrofiků
http://www.amd-mda.cz/

Společnost C-M-T
http://c-m-t.cz/

MYGRA.CZ
http://www.mygra.cz/cs/

 

Domácí umělá plicní ventilace

  Dech života

 

Projekt podpory rodin s onemocněním SMA v ČR

http://www.dumrodin.cz/spinalni-muskularni-atrofie.html

Konference k problematice SMA s mezinárodní účastí

http://www.dumrodin.cz/konference-sma-2011.html

Informační materiály o SMA

 res/file/genetika.pdf

 res/file/Respiracni.pdf

 res/file/Standardy.pdf

Informační materiály o Duchenneově svalové dystrofii- Parent Project

  Příručka pro rodiny

  Příručka pro rodiny – „Print friendly” verze

  Diagnostika a péče u Duchennovy svalové dystrofie

 

Webové stránky společnosti

Příručka pro rodiny

 

Odkazy pro rodiny a nemocné s ALS

 

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci (hlasové syntezátory, přístroje pro sledování očních pohybů, programy)

Pomůcky    DMA,  Meyra,   Zdravotnické potřeby a pomůcky

Dříve vyslovené přání

Hospice rozcestník