Myasteneie a poruchy NS přenosu

  Mezinárodní konsenzus, update 2020 (Neurology)

    Národní standard myastenie gravis

    Guideline for the management of myasthenic syndromes (Germany)