Profesor Victor Dubowitz

prof.Dubowitz

Profesor Victor Dubowitz je žijící legendou mezi dětskými neurology a specialisty na neuromuskulární choroby na celém světě. Narodil se 6. srpna 1931 v městečku Beaufort West v Jižní Africe. Graduoval na Lékařské fakultě univerzity v Kapském městě v roce 1954 a rezidenturu absolvoval v místní univerzitní nemocnici Groote Schuur Hospital, kde mimo jiné při operacích asistoval Chrisi Barnardovi, který zde později v roce 1967 jako slavný kardiochirurg provedl první transplantaci srdce na světě. Roku 1956 Dubowitz odjíždí do Anglie, kde si rozšiřuje kvalifikaci v mnoha oborech medicíny v několika londýnských nemocnicích. Během krátkého zástupu v Queen Mary´s Hospital for Children se poprvé setkává s dětskými pacienty se svalovou dystrofií a toto zajímavé onemocnění, o kterém tehdy v podstatě nikdo nic nevěděl, v něm vzbudilo velký profesní zájem. Ten potom dále rozvíjel pod vedením zakladatele histochemie profesora Pearse v Royal Postgraduate Medical School v Hammersmith Hospital v Londýně. Klíčové práce v oboru enzymové histochemie publikoval Dubowitz již v roce 1960 v Nature ("Fibre Types in Human Muscle") a v The Lancet ("Histochemistry of Central Core Disease").

Ve stejném roce obhájil doktorát na univerzitě v Kapském městě s tezí "Progresivní svalová dystrofie v dětství". Kromě pionýrské vědecké práce na poli klasifikace a histochemické diagnostiky kongenitálních myopatií se souběžně intenzivně věnoval pediatrii a dětské neurologii. Roku 1965 obhájil práci na téma enzymové diferenciace zralého a vyvíjejícího se svalu na univerzitě v Sheffieldu a získal titul Ph.D. V období 1965-1966 strávil rok na výzkumné pozici v Institute for Muscle Disease na Cornellově univerzitě v New Yorku.

Unikátní spolupráci na poli dětské neurologie rozvíjel se svou manželkou Lilly - rovněž respektovanou dětskou neuroložkou. V roce 1970 spolu vytvořili a publikovali koncept klinického hodnocení gestačního věku novorozence, který je jako "Škála Dubowitzových" od té doby široce akceptován a využíván neonatology po celém světě. Dalšími společnými díly jsou monografie "The Floppy Infant", vydaná již roku 1969 a "Neurologické vyšetření novorozence" z roku 1981.

Roku 1972 se Dubowitz vrátil z Sheffieldu do Londýna, aby se stal vedoucím pediatrického oddělení v Institute of Child Health, patřícího k Royal Postgraduate Medical School a University of London. Díky grantům poskytnutým Muscular Dystrophy Association of America a British Muscular Dystrophy Group zde v univerzitní nemocnici Hammersmith v roce 1975 založil Výzkumné centrum svalových chorob, které po jeho odchodu do důchodu nese jeho jméno a je nejrespektovanějším evropským pracovištěm v tomto oboru.

Profesor Dubowitz je autorem 8 zásadních monografií (např. "Muscle Biopsy: A Modern Approach", 1973, "Muscle Disorders of Childhood", 1978, "A Colour Atlas of Muscle Disorders of Childhood", 1989) a více než 200 dalších odborných publikací, které znamenaly přelom v histochemické a molekulárně genetické diagnostice nervosvalových chorob. Roku 1986 získal titul hostujícího profesora Royal Society of Medicine Foundation. Od 80. let je zván přednášet na prestižních univerzitách po celém světě. Akademické aktivity s oblibou kombinuje s cestováním a trekkingem se svými 4 syny. Procestoval země všech kontinentů (např. Papua - Nová Guinea apod.).

V roce 1990 stál u zrodu prestižního odborného periodika "Neuromuscular Disorders". V roce 1993 byl zvolen prezidentem nově založené European Paediatric Neurology Society. 4. června 1995 se svými spolupracovníky založil World Muscle Society a od počátku až do současnosti je jejím prezidentem. Organizoval a předsedal všem dosavadním 12 světovým WMS kongresům.

Odchod do důchodu roku 1996 znamenal pro emeritního profesora Dubowitze počátek nové velmi plodné etapy jeho akademického života. V roce 1997 založil další prestižní časopis "European Journal of Paediatric Neurology".

Victor Dubowitz, který již před více než 50 lety stál u zrodu diagnostiky nervosvalových onemocnění, je zcela mimořádnou osobností světové vědy. I ve svém pokročilém věku je nesmírně aktivní a nedávno vydal velmi zajímavé memoáry "Ramblings of a Peripatetic Paediatrician". Pozvání do Brna přijal pan profesor s nadšením, že konečně navštíví místo působení zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela.

Petr Vondráček
Klinika dětské neurologie FN a LF MU Brno