Přihláška do NMS

Od roku 2023 registruje nové zájemce o členství v sekcích a vede evidenci členů sekretariát ČNS. 

Česká neurologická společnost → záložka: členství, granty...