Molekulárně biologická vyšetření

 

 

Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno

Sekce vrozených genetických chorob
 
webové stránky, dokumenty ke stažení
 

 

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

webové stránky, dokumenty ke stažení

 

 

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Praha

webové stránky, dokumenty ke stažení