SMA

 

Recentní doporučení publikované v Neuromuscular Disorders 2-3/2018

Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care

Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics

Český překlad:  část 1 ,  část 2

 

Stanovisko Společnosti dětské neurologie k léčbě nusinersenem  ⇒ 

Stanovisko České neurolgické společnosti k léčbě nusinersenem u dospělých pacientů ⇒