Neuromuskulární centra

 
Seznam Neuromuskulárních center v České Republice
 
 

FN Motol, Praha (NK a KDN)   Neuromuskulární poradna NK  *

   


NK VFN Praha   Centrum pro nervosvalová onemocnění (NS centrum)


NK TN Praha   Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění a EMG laboratoř 


NK FN Plzeň


NK Krajská nemocnice Pardubice


FN Ostrava    Neurologická klinika


FN Brno (NK a KDN)  *     

 


NK FN Olomouc


NK FN Hradec Králové


NK FN Královské Vinohrady


* centra ERN jsou společná pro dětské a dospělé pacienty, proto jsou zde uvedena i dětská pracoviště. Jinak  jsou dětská centra v kompetenci Společnosti dětské neurologie
 
 

Seznam center pro dětské pacienty