Informace pro nemocné léčené azathioprinem

Azathioprin (Imuran, Azaprine) je vysoce účinný lék k potlačování chorob z autoimunity, mezi které patří myastenie gravis a polymyositida. Léčba azathioprinem ale vyžaduje velmi dobrou spolupráci mezi pacientem a lékařem. Při dobré spolupráci se jedná o terapii velmi bezpečnou.


Jak azathioprin působí?

Azathioprin potlačuje abnormální odpovědi imunitního systému, tím že potlačuje tvorbu a funkci bílých krvinek.


Zahájení léčby

Někteří pacienti snáší terapii azathioprinem hůře, proto zahajujeme velmi malými dávkami. Pokud se objeví některé z následujících vedlejších příznaků, informujte okamžitě ošetřujícího lékaře:

Nastavení správné dávky

Nastavení správné dávky vyžaduje pravidelné kontroly klinického stavu a krevního obrazu. Tyto kontroly je nutné provádět v intervalech, které stanoví váš ošetřující lékař: zpočátku zpravidla jednou týdně až 1x za 14 dnů, později se intervaly prodlužují na 3- 4 týdny. Pravidelné kontroly a dobrá spolupráce mezi lékařem a pacientem jsou základní podmínkou terapie Imuranem a předpokladem bezpečné léčby.

Možné vedlejší účinky:

Lék je možné brát v jedné denní dávce. Pokud se dostaví zažívací potíže, je nutné rozdělit na tří denní dávky.

O Vaší chorobě a léčení informujte každého lékaře, kterého navštívíte se sebebanálnější chorobou. Bezpodmínečně by o této terapii měl být informován Váš ošetřující praktický lékař.

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte ošetřujícího lékaře.

 


Verze ke stažení:     ve formátu PDF