Národní standardy

 

Standard IVIG a VPF

 

   Standard pro léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnou plazmaferézou

 

Standard Myastenie gravis 

 

  Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis

 

 

Standard neuropatické bolesti 

 

  Klinický standard po farmakoterpii neuropatické bolesti