Multifokální motorická neuropatie

 

Workshop MMN, FN Brno, 22.3.2013

 

Pracovní setkání organizoval Prof. Josef Bednařík, který přednesl přehlednou přednášku. Následovaly prezentace 4 pacientů, včetně EMG vyšetření, která demonstrovaly Dr. Blanka Mičánková a Dr. Eva Vlčková.  (Program)

Prezentace

 

Akci sponzorovala firma