XVII. Neuromuskulární sympózium Brno 20.- 22. 4. 2006

 22. 4. 2006

Hotel Santon

Sedmnácté neuromuskulární sympózium se konalo 21.- 22. dubna 2006 opět po roční odmlce v Brně. Nesešli jsme se v tradičních prostorách kinosálu fakultní nemocnice, ale v hotelu Santon. Myslím, že většina účastníků ocenila pěkné prostředí nad Brněnskou přehradou a služby tak říkajíc "all in one". K příjemné atmosféře přispělo i pěkné jarní počasí. Sedmnáct let, která mají Sympózia již za sebou, ukazuje na již skoro dospělý věk a bohatý program to potvrzuje. Zaznělo 39 přednášek v lékařské i sesterské sekci, akce se účastnilo asi 150 osob. Jde myslím o největší návštěvu za historii pořádání sympózií a v určitých fázích přípravy jsem měl reálné obavy o kapacitu sálů. Hlavními tématy byla letos traumata periferních nervů a poruchy nervosvalového přenosu. Za velmi pozitivní považuji zájem o prezentaci volných sdělení. Ukazuje se, že naši lékaři a sestry  mají dostatek témat a do budoucna se není třeba obávat o náplň sympózia. Osobně mě nejvíce zaujaly přednáška profesora Hanince a Dr. Kanty o nových trendech v léčbě traumat periferních nervů a výborná didaktická přednáška Dr. Krause o kongenitálních myastenických syndromech. Zajímavým zpestřením bylo i sdělení Dr. Kalouse o různých toxinech, kterými vybavila evoluce pozemskou faunu a flóru. Poděkování ale patří všem přednášejícím, předsedajícím, účastníkům, diskutérům a sponzorům. Všichni dohromady vytvořili úspěšný obraz letošního setkání. 

Na přání řady účastníků jsou prezentace ke stažení (ve formátu PDF) místěné na této stránce. Abstrakta budou publikována v České a slovenské Neurologii a Neurochirurgii.

ProgramPátek 21.4.2006
9:30-11:30 Traumata PNS
Předsednictvo: P. Haninec,  S. Voháňka (Konferenční sál)
Poranění brachiálního plexu a léze nervů u traumat v oblasti ramene
Z. Ambler, NK FN Plzeň
(25´)
Funkční a elektrofyziologické aspekty poranění pažní pleteně
P. Haninec, R. Tomáš, F. Šámal, O. Raška, L. Stejskal , FNKV Praha
(20´)
Nové trendy v chirurgické léčbě
M. Kanta, E. Ehler, D. Laštovička, J. Adamov, NCHK FN Hradec, NO KN Pardubice
(15´)
Iatrogenní léze periferních nervů a jejich chirurgická léčba
M. Kanta, E. Ehler, D. Laštovička, J. Adamov, NCHK FN Hradec, NO KN Pardubice
(15´)
Funkční efektivita rekonstrukce parézy n. radialis svalovými transfery
I.Čižmář, D. Ira, T. Svoboda, M. Němec, T. Bujok, KÚCH FN Brno
(15´)
Neurochirurgicky řešené poranění n.radialis
Z. Rychlý, J. Kredba, E. Zvěřina, NO ÚVN Praha
(10´)
11:30-12:00                Přestávka na kávu
12:00-13:30  Traumata PNS   II
Předsednictvo: E. Ehler, E. Kurča (Konferenční sál)
Úskalí diagnostiky traumatického poškození periferních nervů
E. Ehler,  M. Kanta, NO KN Pardubice, NCHK FN Hradec Králové
(15´)
Nejčastější profesionální mononeuropatie
Z.Kadaňka,  NK FN Brno
(15´)
Méně běžné profesionální mononeuropatie
E. Ehler, M. Kanta, J.Šalandová, NO KN Pardubice,  NCHK FN Hradec Králové,  Centrum pracovního lékařství
(15´)
Méně běžná traumatická postižení periferních nervů
K.Kalous, NK 1.LF UK Praha
(10´)
Nejčastější traumata periferních nervů DK
R. Mazanec,  NK FN Motol
(15´)
Komplexní regionální bolestivý syndrom
E. Kurča,  NK FN Martin
(15´)
13:30-15:00 Přestávka na oběd
15:00- 17:00   Varia + poruchy nervosvalového přenosu
ředsednictvo: J. Bednařík, J. Kraus (Konferenční sál)
Validita kožní biopsie
J. Bednařík, E. Moravcová, L. Dušek, C. Sommer,  NK FN Brno, NK UNI Wurzburg
(10´)
Etiologické faktory bolestivých neuropatií
E.Moravcová, J. Bednařík,  NK FN Brno
(10´)
Průběh neuromuskulárních onemocnění u pacientů v intenzivní péči: histopatologická studie
Z. Lukáš, J. Maňák, J. Bednařík UP FN Brno
(10´)
EMG kritéria u AIDP- naše zkušenosti
E. Minks,  NK FN USA Brno
(10´)
Souvislosti nálezů kondukčních studií, evokovaných potenciálů a zobrazení MR u pacientů s neurofibromatosis von Recklinghausen typ 1 (NF1)
J. Kraus, B. Petrák, M. Kalužová, J. Lisý, KDN 2.LF UK a FNM Praha
(10´)
Vyšetření paravertebrálních svalů u různých neurologických chorob
F. Vlček, I. Woznicová, FN Ostrava
(10´)
Molekulárně genetická diagnostika FSHMD
J. Sedláčková, L. Fajkusová, CMB a GT IHOK FN Brno
(10´)
Klinický obraz FSHMD
S. Voháňka, J. Sedláčková, L. Fajkusová, NK FN Brno,  CMB a GT IHOK FN Brno
(10´)
Farmakoterapie myastenie gravis
S. Voháňka,  NK FN Brno
(10´)
Lambert- Eatonův myastenický syndrom
J. Bednařík,  NK FN Brno
(10´)
Toxické poruchy nervosvalového přenosu
K.Kalous, NK 1.LF UK Praha
(10´)
15:00-17:00 Sekce laborantek
Předsednictvo: M. Vacušková, M. Voborná (Salonek Svitava)
Myastenie gravis
S. Voháňka, NK FN Brno
(15´)
Hereditární neuropatie
R. Mazanec, NK FN Motol
(15´)
Peroperační monitorace SEP a MEP
M. Němec,NK  FN Brno
(10´)
Traumatická léze nervus medianus v oblasti paže: kazuistika
H. Žandovská, NO Kyjov
(10´)
Informace o vzdělávání sester v elektrodiagnostice
M. Vacušková, NCO Brno
(10´)
Polyneuropatie
M. Šestáková, NK FN Brno
(10´)
Repetitivní stimulace
M. Voborná, NK FN Brno
(10´)
Problematika Martin-Gruberovy anastomózy v elektrodiagnostice motorické neuropatie n. medianus v zápěstí
E. Dufková, M. Šimková, M. Kasalová, EMG/EP laboratoř, Privátní poliklinika Dr. Kropáče
(10´)
Asistence EMG laborantky při aplikaci botulotoxinu
A. Sýkorová, M . Řepová, NO Ostrava
(10´)
19:30 Společenský večer

Sobota 22.4.2006
8:00-09:20   Myastenie  a poruchy nervosvalového přenosu
Předsednictvo: Z. Ambler, P. Špalek (Konferenční sál)
Séronegatívna myasténia gravis a anti-musk protilátky
P. Špalek, M. Sosková,  NK SZU FNsP Ružinov Bratislava
(15´)
Antigény a autoprotilátky na nervosvalovom spojení
P. Špalek, F. Cibulčík,  A. Vincent,  NK SZU FNsP Ružinov Bratislava, Oxford
(15´)
Kongenitální myastenie
J. Kraus, NK FN Motol
(10´)
Elektrodiagnostika poruch nervosvalového přenosu: repetitivní stimulace
Z. Ambler,  NK FN Plzeň
(10´)
Single fibre EMG v diagnostike poruch neuromuskularneho prevodu
F. Cibulčík,  NK SZU FNsP Ružinov Bratislava
(15´)
09:20-09:40 Přestávka na kávu
09:40-11:00 Myastenie  a poruchy nervosvalového přenosu
Předsednictvo: Z. Kadaňka, J. Piťha (Konferenční sál)
Myastenie gravis klinika
J.Piťha,  NK FNKV Praha
(30´)
Tymomy
L. Křen,  UP FN Brno
(15´)
Tymektomie
J. Vomela,  CHK FN Brno
(15´)
11:00 Zakončení sympózia

22. 4. 2006


Zpět