XVIII. Neuromuskulární sympózium Brno 11. - 12. května 2007

 22. 5. 2007

Ve dnech 11. a 12. května se opět konalo v Brně v hotelu Santon na Brněnské přehradě neuromuskulární sympózium. Tentokrát již po osmnácté. Termín byl letos poněkud pozdější, důvodem byly časové možnosti našich hostů. Pozvání k didaktickým přednáškám přijali prof. Klaus Toyka a prof. Claudie Sommerová z Wuerzburgu. Oba mají vzácnou kombinaci schopností: jsou špičkoví řečníci, vědci i učitelé. Pracoviště, které reprezentují patří v oboru onemocnění periferního nervového systému k vedoucím centrům v Evropě. Dlouhodobé systematické úsilí, které na tomto poli vykonali, je velkou inspirací, výzvou i poučením. Nepochybně přispěli lvím podílem k vysoké kvalitě letošní akce. Sympózia se účastnilo asi 160 osob. Program ukázal, že nejen osmnáctka v záhlaví kongresu svědčí o jeho plnoletosti. Odeznělo 27 přednášek v lékařské sekci, 9 sdělení v sekci sester. Příspěvky měly převážně postgraduální- didaktický charakter. Hlavním tématem byly polyneuropatie, zvláštní blok byl věnován hereditárním neuropatiím. Tuto část připravil pod vedením Dr. Mazance a doc. Seemana CMT tým z Motola, který představil model komplexní péče o nemocné s hereditárními neuropatiemi: od DNA diagnostiky až po komplexní rehabilitaci či korekční operace. Mezi sobotními přednáškami zaujímala významné místo problematika hereditárních svalových chorob. Celé sympózium vlastně ukázalo, jak velký rozsah možností molekulárně genetických vyšetření u neuromuskulárních chorob máme již v ČR k dispozici.
Opakované a živé kontakty s kolegy ze Slovenska nás logicky dovedly k myšlence uspořádat a pořádat akce společně. Dohodli jsme se, že příští sympózium bude první společné a bude v České republice. Místo zatím není vybráno. Bude to buď Brno nebo nějaké jiné vhodné místo, tak aby to zájemci z obou břehů řeky Moravy neměli příliš daleko. Termín je taktéž v současné době předmětem diskuse. Nepochybně to bude opět v druhé polovině dubna nebo první polovině května 2008. Přednášky najdete opět v plném znění po kliknutí na Podrobnější informacemi, abstrakta budou publikována v České a slovenské neurologii a neurochirurgii.


Hlavními  hosty a řečníky byli prof. Claudia Sommer a prof. Klaus Toyka z Wuerzburgu (klikněte pro zobrazení CV)

Pátek 11.5. 2007

Akutní a dysimunní polyneuropatie 09:00 - 12:30

Předsedající: S. Voháňka, P. Špalek

 

AKUTNÍ POLYNEUROPATIE
Ambler Z.

15 min

CHRONICKÉ POLYNEUROPATIE PŘEHLED
Kadaňka Z.

15 min

CIDP
Bednařík J.

15 min

Přestávka na kávu 

10 min

Předsedající: Z. Amber, Z. Kadaňka  

PATHOGENESIS AND TREATMENT OF GBS
Toyka K.

45 min

DIAGNOSTIC VALUE OF NERVE AND SKIN BIOPSIES IN PERIPHERAL NEUROPATHIES
Sommer C.

45 min

Přestávka na oběd

12:30 - 14:00Diabetická a bolestivá polyneuropatie 14:00 - 15:30

Předsedající: E. Kurča, J. Bednařík

 

DIABETICKÁ NEUROPATIA - AN OVERVIEW
Kurča E., Kučera P.

30 min

ASYMETRICKÉ FORMY DIABETICKÉ NEUROPATIE
Ehler E.

15 min

BOLESTIVÁ DIABETICKÁ NEUROPATIE 15´
Bednařík J, Vlčková E, Mlčáková L, Bělobrádková J.

15 min

Přestávka na kávu 

10 minHSMN 15:30 - 17:30

Předsedající: R. Mazanec, P. Seeman

 

HEREDITÁRNÍ NEUROPATIE-KLINIKA A ELEKTRODIAGNOSTIKA
Mazanec R.

20 min

GENETIKA DĚDIČNÝCH NEUROPATIÍ
Seeman P., CMT tým FNM a 2. LF UK .

15 min

DĚDIČNÉ PERIFERNÍ NEUROPATIE V DĚTSKÉM VĚKU
Haberlová J. a CMT tým FNM

15 min

DEFORMITY PÁTEŘE U CMT
Horáček O.

10 min

ORTOPEDICKÁ LÉČBA DEFORMITY NOHY U CMT CHOROBY
Smetana P.

10 min

ZÁSADY REHABILITACE PACIENTŮ S HEREDITÁRNÍ NEUROPATIÍ
Kobesová A.

10 min


 Sobota 12.5. 2007

Varia 09:00 - 13:00

Předsedající: E. Ehler, P. Kučera

 

DYSIMUNITNÍ NEUROPATIE A PROTILÁTKY PROTI GANGLIOSIDŮM
Ehler E., Havlasová J.

10 min

KOŽNÍ BIOPSIE V DIAGNOSTICE BOLESTIVÝCH NEUROPATIÍ- PŘEHLED
Bednařík J., Moravcová-Vlčková E.

10 min

NEUROPATIE PŘI VASKULITIDÁCH
Kalous K.

10 min

SYNDROM NEKLIDNÝCH NOHOU-KORELÁT V EMG? PILOTNÍ STUDIE.
Streitová H., Minks E., Bareš M.

10 min

EXISTUJE MOŽNOST ODLIŠIT POLYRADIKULÁRNÍ LÉZI DK OD DIABETICKÉ POLYNEUROPATIE POMOCÍ KONDUKČNÍ STUDIE Z DOLNÍCH KONČETIN?
Voháňka S., Mičánková B., Dušek L.

10 min

Přestávka na kávu

10 min

Předsedající J. Zámečník, J. Kraus

 

AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA NERVOSVALOVÉHO SPOJENIA
Špalek P.

10 min

SOUČASNÁ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH CHOROB
Kraus J. , Hedvičáková P.

10 min

POLYMYOSITIDA U PACIENTU S MYASTHENIA GRAVIS A THYMOMEM - AUTOIMUNITNÍ ZÁNĚT NEBO PARANEOPLÁZIE?
Zámečník J., Veselý D., Jakubička B., Piťha J., Šimková L., Schützner J.

10 min

KONGENITÁLNÍ MYASTENICKÝ SYNDROM S MUTACÍ V COLQ GENU, PRVNÍ DIAGNOSTICKÝ PŘÍPAD V ČR
Šišková D.

10 min

MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA PLETENCOVÉ SVALOVÉ DYSTROFIE TYPU 2A
Fajkusová L., Stehlíková K., Hermanová M., Vondráček P.

10 min

FISH ANALÝZA TKÁNÍ FETU POSTIŽENÉHO KONFEGITÁLNÍ MYOTONICKOU DYSTROFIÍ
Lukáš Z., Kroupová I., Valášková I., Falk M., Fajkusová L., Sedláčková J.

10 min

GLYKOGENÓZA JAKO PŘÍČINA METABOLICKEJ MYOPATIE - KAZUISTIKA
Hajaš G., Kaščák M., Hrušovský Š., Brozman M.

10 minSobota 12.5. 2007
Sekce laborantek 09:00 - 12:00

Předsedající M. Voborná, B. Mičánková

 

ELEKTROFYZIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ U RADIKULOPATIÍ
Mičánková B.

15 min

KVANTITIATNIVNÍ TESTOVÁNÍ TERMICKÉHO PRAHU
Mlčáková L.

15 min

ZÁKLADY VÝŽIVY PŘI DIABETES MELLITUS PODLE TYPU A ZPŮSOBU LÉČBY
Andrýsková J.

20 min

EVOKOVANÉ POTENCIÁLY (SEP, MEP) U RADIKULOPATIÍ DK
Rýznarová B.

15 min

KONDUKČNÍ STUDIE A JEHLOVÁ EMG U DEMYELINIZAČNÍ A AXONÁLNÍ POLYNEUROPATIE
Soukopová J.

15 min

NĚKTERÉ MÉNĚ OBVYKLÉ FORMY POLYNEUROPATIÍ
Přistoupilová V.

15 min

PÉČE O NEMOCNÉ S MYASTENIÍ V AKUTNÍM STAVU
Růžičková J.

15 min

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S GBS
Kočendová I.

15 min

22. 5. 2007


Zpět