XVI. Neuromuskulární sympózium 23. 4. 2005 Rožnov pod Radhoštěm

 23. 4. 2005

Na kongresu v Rožnově bylo kolem 100 účastníků a zaznělo 38 příspěvků z různých aspektu neuromuskulární problematiky. Program. Abstrakta byla publikována v České a slovenské Neurologii a Neurochirurgii.

Programu se aktivně účastnili i kolegové ze Slovenska. Hlavním tématem byly choroby motoneuronu a méně časté vyšetřovací metody, doplněné workshopy o peroperační monitoraci, neurogenetice a v neposlední řade varia a historicky i první sekce laborantek. Na ně naše společnost trochu zapomínala, přestože jsou pro naší práci nepostradatelné. Na posledním kongresu se také ukázalo, jak velkou hybnou silou současného lékařství se stala molekulární medicína a genetika: v Rožnově se již genetiky nějak týkalo každé 4. sdělení. Na druhou stranu byla velkým oživením přednáška profesorky Munzarové z katedry lékařské etiky Masarykovy univerzity. Její sdělení (sám jsem si ho pro sebe překřtil na kázání) nás na chvíli přesměrovalo z říše genů, exonů, amplitud k takovým pojmům jako je strádání, deprese, strach či naděje. Celkový pozitivní dojem umocnilo i příjemné prostředí hotelu Relax a fakt, že se celá akce konala pod jednou střechou.


Čtvrtek 21.4.05
17.00 Zkoušky z funkční odbornosti v EMG (4 přihlášení)
   
Pátek 22.4.05
Onemocnění motorického neuronu (předsedající P. Špalek, Z. Ambler)
9.00 Z.Ambler: Současná diagnostická kritéria amyotrofické laterální sklerózy - choroby motoneuronu (ALS/MND)  
9.15 J.Kraus, P.Hedvičáková: Spinální svalové atrofie v dětském věku
9.30 J.Hromada: Sporadické spinální svalové atrofie v dospělosti
9.45 P.Ridzoň: Kennedyho nemoc
9.55 P.Špalek, V.Hančinová: Syndróm dyspnoe a fascikulácií s minimálnymi motorickými príznakmi ALS
10.05 R.Mazanec: Distální hereditární motorická neuropatie II (distální SMA)
10.15 Diskuse
10.30-10.45 přestávka
Předsedající J.Kraus, S.Voháňka
10.45 M.Munzarová: Etické aspekty léčby v terminálním stavu závažných nevyléčitelných onemocnění
11.00 S.Voháňka: Ventilační a nutriční podpora u amyotrofické laterální sklerózy
11.15 J.Kraus, A.Bóday, T.Maříková, R.Mazanec: Molekulární etiopatogenese spinální a bulbární svalové atrofie  
11.30 J.Böhm, M.Havlová: Post-polio syndrom
11.45 Diskuse
12.00-15.00 Oběd
   
15.00 Méně obvykle vyšetřovací metody (předsedající E. Kurča, J. Bednařík)
15.00 E.Kurča: Ihlová EMG
15.15 J.Bednařík: Jehlová EMG bránice
15.25 E:Ehler, M.Kanta: Význam EMG pro diagnostiku lézí loketního nervu v oblasti lokte
15.35 J.Bednařík: Stimulační single fibre EMG
15.45 Diskuse
16.00-16.15 Přestávka
Předsedající: P.Kučera, Z.Kadaňka
16.15 P.Kučera: Možnosti elektrofyziologickej diagnostiky porúch autonomného nervového systému 
16.30 E.Moravcová, J. Bednařík: Testování termíckého prahu
16.40 E.Moravcová, J.Bednařík: Hodnocení intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken z kožní biopsie
16.50 B.Adamová, S.Voháňka: Vyšetření na mechanickém chodníku u pacientů s lumbální spinální stenózou
17.00 Diskuse
17.15-17.30 Přestávka
   
17.30-19.00 Workshop: Molekulárně-genetické metody v diagnostice myopatií (předsedající L.Fajkusová, R.Gaillyová, A.Zumrová)
17.30 L. Fajkusová, J. Sedláčková, E. Zapletalová, J. Jedličková: Molekulárně-genetická diagnostika neurodegenerativních svalových poruch
17.50 R.Gaillyová: Genetické poradenství, spolupráce genetiků a neurologů
18.10 B.Ravčuková: Zásady molekulárně genetického vyšetření u vybraných chorob nervového systému
18.30 A.Zumrová: Karnitinová deficience - poruchy zpracování mastných kyselin v mitochondriích
18.45 Diskuse
20.00 Slavnostní raut
   
Sobota 23.5.05
9.00 Sekce EMG laborantek (předsedající M.Voborná, A.Sýkorová)
9.00 Z.Kadaňka: Kondukční studie
9.15 J.Bednařík: Artefakty v EMG
9.30 S.Voháňka: Nejčastější svalové choroby
9.45:10.00 Diskuse
10.00-10.15 Přestávka
10.15 M.Voborná: Vyšetřování nemocí neuromuskulárního přenosu
10.25 A. Sýkorová: Karpální tunel 
10.35 M.Šestáková: Vyšetřování vegetativního nervového systému
10.45 J.Soukopová: Vyšetření motorických evokovaných potenciálů
10.55-11.10 Diskuse
9.00 Workshop: Peroperační monitorace (předsedající J.Ceé, M.Němec)
9.00 J.Ceé, R.Bartoš, P.Vachata, M.Sameš: Peroperační monitorace motorických evokovaných odpovědí, první zkušenosti našeho pracoviště
9.10 J.Kraus, M.Tichý, E.Zvěřina, J.Kluh, T.Šmilauer, J. Betka: Peroperační monitorování selektivní zadní rhizotomie a operací v zadní jámě lební.
9.20 M.Němec, J.Bednařík, M.Krbec, M.Leznar, M.Mokrá: Peroperační monitorace somatosenzitivních a motorických evokovaných potenciálů u operací skolióz
9.30-9.45 Diskuse
9.45-10.00 Přestávka
   
10.00 Varia (předsedající J.Hromada, Z.Lukáš)
10.00 D.Šišková: Syndrom CCFDN - kongenitální katarakta, faciální dysmorfismus, neuropatie
10.10 M.Falk, I.Kroupová, M.Vojtíšková, Z.Lukáš: Nové trendy v molekulární diagnostice a studiu patogeneze myotonické dystrofie
10.20 M.Grofik, E.Kurča, B.Hofericová, M.Pura, H.Polková, E.Martinka: Allgrovov syndróm
10.30 Z. Lukáš, J. Feit, Z. Fojtík: Dysimunní myopatie
10.40-10.55 Diskuse
10.55-11.00 Přestávka
Předsedající: Z.Ambler, Z.Kadaňka
11.00 E. Minks, J.Hromada: Hypolipidemika a periferní neuropatie
11.10 P.Kučera, Z.Goldenberg: Poruchy sudomotorickej funcie u pacientov s I. a II. typom diabetes mellitus
11.20 J.Bednařík, E.Moravcová: Korelace mezi abnormálním termickým prahem a denzitou intraepidermálních nervových vláken u neuropatie tenkých vláken
11.30-11.45 Diskuse
11.45 Zakončení sjezdu, oběd

23. 4. 2005


Zpět