Nejlepší přednášky na III. Neuromuskulárním kongresu

 9. 5. 2010  —  11. 11. 2010

   Brno 6.- 7.května 2010


Hlasováním účastníků byla vyhlášena nejlepší přednáškou prvního dne práce  Špalek, P., Martinka, I.: Gluténová senzitivita a neuromuskulárne ochorenia. Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, NK SZU, FNsP Bratislava – Ružinov.

   Přednáška v PDF formátu

Nejlepší přednáškou druhého dne se stalo sdělení  Mazanec R.: Neuromuskulární poruchy u thyreopatie. Neurologická klinika 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha.

   Přednáška v PDF formátu

V sekci sester byla zvolena jako nejlepší přednáška práce Voborná M.: Metodika vyšetření nervosvalového přenosu (vyšetření jednoho vlákna a repetitivní stimulace). Neurologická klinika LF MU a FN, Brno.

 

Ceny pro nejlepší přednášky sponzorovala firma 

 

S. Voháňka

9. 5. 2010


Zpět