EMG kurz (Refresher EMG/neurography course) 15. - 16.11. 2004, IPVZ Praha

 16. 11. 2004  —  17. 11. 2004

Hlavním lektorem celého kurzu byl prof. Erik Stalberg z Uppsaly ve Švédsku. Zúčastnilo se ho 50 elektromyografistů z ČR i SR a všemi byl hodnocen jako velice úspěšný a přínosný. Kurz byl sponzorován Evropskou části Mezinárodní federace klinické neurofyziologie (European Chapter of International Federation of Clinical Neurophysiology).
Některé prezentace prof. Stalberga si můžete prohlédnout:
· Neuromuscular Disorders (PDF)
· The Motor Unit and EMG Techniques (DOC)
· EMG - Clinical Practice (PDF)
· Motor Nerve - Neurography (PDF)
· Integration of Neurography and EMG (PDF)
· Motor Nerve Conduction (PDF)
· Spontaneous EMG (PDF)

 


16. 11. 2004


Zpět