Ventilační péče pacientů se svalovou dystrofií Duchenne v ČR

 16. 9. 2015, 10:00  —  16. 9. 2015, 15:00

Hradec Králové


Pozvánka a program

17. 8. 2015


Zpět