IX. Neuromuskulární kongres

 5. 5. 2016  —  6. 5. 2016

Brno

Webové stránky kongresu

Program


Společná akce Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia SNS a Neuromuskulární sekce ČNS

Hotel Voroněž, Brno


Rámcový program

Hlavní témata

Eektromyografie, elektrofyziologie
Onemocnění motoneuronů

Dále

 

Formát: přednášky, E postery

23. 4. 2015


Zpět