Neuromuskulární registry 2015

 19. 3. 2015, 11:00  —  19. 3. 2015, 14:00

Tábor

Setkání kurátorů jednotlivých registrů a zástupců NM center ČR

Program na adresných pozvánkách


Tábor Hotel Dvořák

18. 3. 2015


Zpět