Neuromuskulární sympózium 26. 4. 1996

 22. 4. 1996

Ambler Z.Progredující slabost. Hlavní příčiny a diferenciální diagnostika
Ambler Z.Základní dělení myopatií a diagnostika svalových dystrofií
Grisold W.Iatrogenic myopathy
Špalek P.Progresivní svalové dystrofie vázané na chromosom X
Kraus J.Časné nálezy u dětí se svalovou dystrofií
Kadaňka Z.Elektromyografie svalových dystrofií
Lukáš Z.Svalová biopsie u myopatií
Voháňka S.Diferenciální diagnostika získaných myopatií
Jandová D.Péče o nemocné se svalovou dystrofií
Havlová M.Zlepšení kvality života po zlepšení ventilace
Bartoušek J., Urbánek K.Fokální a multifokální svalové atrofie

22. 4. 1996


Zpět