VIII. Neuromuskulární kongres

 16. 4. 2015  —  17. 4. 2015

Bratislava

Finální program


   Bratislava, SK

Společný kongres Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia SNS a Neuromuskulární sekce ČNS

2. 1. 2015


Zpět