61. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

 15. 10. 2014  —  17. 10. 2014

Olomouc


webové stránky kongresu

17. 5. 2014


Zpět