Neuromuskulární sympózium 7. 4. 1995

 22. 4. 1995

Stejskal L. Taktika a načasování vyšetření při poraněních periferních nervů
Kadaňka Z. Poranění periferních nervů končetin
Bednařík J. Poranění brachiálního plexu
Ambler Z. Diferenciální diagnostika traumatických lézí periferních nervů a compartment syndromu
Haninec P. Indikace k chirurgickému řešení poranění periferních nervů a hlavní operační zásady
Strnadel J.,
Smrčka V.
Operace traumat brachiálního plexu
Ehler E. Léze periferních nervů při alloplastice kyčelního kloubu
Hromada J. Možnosti EMG v diagnostice časných stadií poranění periferních nervů
Beneš J. Operační řešení poranění brachiálního plexu- kazuistika

22. 4. 1995


Zpět