VII. Neuromuskulární kongres

 15. 5. 2014  —  16. 5. 2014

Brno, Hotel Voroněž

     Společný kongres Neuromuskulární sekce ČNS a Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia SNS


Hlavní témata: Traumata periferních nervů a svalů, mononeuropatie, radikulopatie, bolest

Formáty: přednášky, e-postery

  webové stránky kongresu

  Program kongresu

2. 1. 2014


Zpět