Neuromuskulární sympózium 22. 4. 1994

 22. 4. 1994

Špalek P. Klinická symptomatologie polymyositidy
Voháňka S. Diferenciální diagnostika zánětlivých a nezánětlivých myopatií
Kraus J Polymyositidy v dětském věku a jejich léčba
Hromada J. Fokální formy myositid
Lukáč J. Imunologické aspekty myositid
Kadaňka Z., Bednařík J. EMG u polymyositid
Lukáš Z. Bioptická diagnostika polymyositid
Ambler Z. , Zuchová M. Poznámky k EMG a bioptické diagnostice polymyositid
Špalek P. Stratégia liečby polymyozitidy a terapeutické výsledky
Cibulčík F, Špalek P. Polymyozitida asociovaná s myasténiou gravis
Smilková S, Voháňka S, Kadaňka Z. Těžká axonální polyneuropatie v rámci imunokomplexové vaskulitidy- kazuistika
Ambler Z, Hejda V. CIDP nebo ALS?
Ehler E. Compartment syndromy
Hromada J. Kompresní neuropatie horních končetin u profesionálních hudebníků

22. 4. 1994


Zpět