Neuromuskulární kongres 2012

 1. 3. 2012  —  9. 5. 2012

      Brno,   Hotel Voroněž 3.- 4. 5. 2012

 

 Program   

 

 Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi ohlédnutí za právě skončeným V. Neuromuskulárním kongresem. Konal se opět v Brně v Hotelu Voroněž a měl na programu 50 sdělení. 44 v lékařské sekci a 6 v sekci sester. Hlavními tématy byly letos hereditární svalová onemocnění a nemoci motorických neuronů. Mimo tato hlavní témata se konaly ještě tři pracovní topická sympózia: neuropatická bolest, aplikace botulotoxinu pod EMG kontrolou a systémové otázky péče o neuromuskulární choroby. Posledně jmenovaný workshop navazoval na pracovní setkání kontaktních osob neuromuskulárních center a kurátorů jednotlivých registrů, které se konalo v předvečer kongresu.
Významná aktivní účast slovenských kolegů opět ukázala, že jde o skutečné vzájemné setkání a ne jen o zdvořilostní návštěvu. V pořadí již pátý společný kongres tak úspěšně navázal na předchozí ročníky.
Kongresu se také letos účastnili zástupci několika pacientských organizací. Jsem rád, že si našli na tento kongres cestu- v zahraničí jsou prezentace sdružení pacientů dávno běžnou součástí takových akcí. Součinnost v jednání s plátci péče a státními úřady nám dává mnohem větší sílu v řešení řady svízelných problémů, se kterými se potýkáme.
V rámci každého dne byla hlasováním vybrána nejlepší přednáška: ve čtvrtek to bylo sdělení doc. Zámečníka o úskalí diagnostiky vakuolárních myopatie, v pátek potom v lékařské sekci přednáška prof.. Amblera o EMG diagnostice ALS a v sesterské sekci přednáška Zuzany Dubšíkové o Pompeho nemoci. Ceny za nejlepší přednášky věnoval hlavní sponzor firma Genzyme.
Poděkování ale patří všem sponzorům bez nichž bychom akci v takovém rozsahu nemohli pořádat.
Příjemné atmosféře nepochybně přispělo i příjemné prostředí Palace Hlinky, kde se konal kongresový večírek- vzhledem ke krásnému letnímu počasí jsme mohli strávit většinu času v zahradě pod širým nebem.
Těším se na setkání na jaře příštího roku na Slovensku!

S. Voháňka

 


1. 3. 2012


Zpět