Neuromuskulární sympózium 29. 5. 1991

 29. 5. 1991

Ambler Z. Základní strategie a taktika EMG vyšetření
Keller O. Zkušenosti s EMG přístrojem Counter-point
Kadaňka Z. Jehlová EMG
Bednařík J, Voháňka S. Klinických význam denervační aktivity v jehlové EMG

29. 5. 1991


Zpět