Post-poliomyelitický syndrom. Příčiny vzniku, klinický obraz, možnosti léčby. (Velké Losiny)

 22. 6. 2006

Lázně Velké Losiny ve spolupráci s Neurologickou klinikou l. LF UK Praha
Termín: 9. - 10. června 2006 v Lázních Velké Losiny, odkaz: http://www.lvl.cz/htm/post_polio.html
program.

22. 6. 2006


Zpět