Neuromuskulární kongres

 27. 4. 2023  —  28. 4. 2023

Bratislava

Společný kongres Slovenské a České neuromuskulární sekce

Hotel Saffron, Radlinského 27

Webové stránky kongresu


Novinky v diagnostike a liečbe autoimúnne podmienených neuromuskulárnych ochorení 

Novinky v diagnostike a liečbe geneticky podmienených neuromuskulárnych ochorení 

Varia

13. 5. 2022


Zpět