Neuromuskulární sympózium 23. 4. 2004: Nemoci hlavových nervů

 22. 4. 2004

Bednařík J          N. facialis: etiologie a terapie Bellovy obrny - nové poznatky.
Ambler Z Elektrodiagnostika u akutních lézí n. facialis.
Mazanec R MEP u n. facialis.
Voháňka S Lícní hemispasmus.
Veselý J Možnosti plastické chirurgie v řešení deficitu po lézi lícního nervu.
Smrčka M Mikrovaskulární dekomprese hlavových nervů.
Kadaňka Z N. trigeminus: etiologie a terapie jeho poruch.
Ehler E Léze n. laryngeus recurrens. Laryngeální EMG
Hromada J N. accesorius a hypoglossus: etiologie a terapie jeho poruch
Voháňka S Webové stránky Neuromuskulární sekce ČNS.

22. 4. 2004


Zpět