Neuromuskulární sympózium 11. 4. 2003

 22. 4. 2003

Ambler Z Strategie a taktika EMG vyšetření
Kadaňka Z Kondukční studie
Ambler Z Repetitivní stimulace
Keller O Jehlová EMG
Voháňka S Kvantitativní analýza MUP
Ehler E Inching (část 1), (část 2)
Čelakovský P Nové principy v přístrojovém vybavení EMG
Krejsek J, Kopecký O Imunopatologická reaktivita a nervový systém
Mazanec R Antineuronální protilátky
Ambler Z Syndrom Guillain-Barré
Bednařík J CIDP + MMN
Bednařík J IVIG u nervosvalových onemocnění
Voháňka S Zánětlivé myopatie
Ambler Z Vaskulitidy

22. 4. 2003


Zpět