Neuromuskulární sympózium 14. 4. 2000

 22. 4. 2000

Ambler Z. Diagnostická kritéria ALS
Voháňka S. Symptomatická léčba ALS
Bednařík J. Riluzole v léčbě ALS
Kadaňka Z. Zpráva o 10. Mezinárodním sympóziu ALS/MND (Vancouver 1999)
Vyšata O. Autoimunní motorická neuropatie s protilátkami pro GM1 napodobující ALS, první zkušenosti s diagnostikou a léčbou
Mazanec R. Motorická neuropatie a choroby periferního MN (ALS vs MMN)
Bohm J., Kalous K., Sussova O., Nevšímal O., Kuldová I., Klinderová J. Nálezy u souboru 42 hospitalizovaných pacientů s úvodní diagnózou ALS
Ehler E. Diabetická neuropatie u juvenilního diabetu - EMG parametry
Adamová B. Dynamické elektrofyziologické testování u lumbální stenózy
Vondráček P. Neuromyopatie kritického stavu
Gaťková A. Pohled neurologa na zdravotní péči na Filipinách

22. 4. 2000


Zpět