64. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

 26. 10. 2017  —  27. 10. 2017

České Budějovice

Webové stránky kongresu


ČSKN

27. 5. 2017


Zpět