XI. Neuromuskulární kongres

 10. 5. 2018, 9:00  —  11. 5. 2018, 14:00

Brno

webové stránky kongresu

Odborný program ve formátu pdf


Rámcový program kongresu
 

5. 5. 2017


Zpět