Spinální kongres

 7. 12. 2017, 9:00  —  8. 12. 2017, 14:00

Brno

webové stránky kongresu


Hlavní témata

 Páteř a specifické situace (gravidita, stáří, nervosvalové choroby)

 Nádorová onemocnění páteře

 Nekompresivní myelopatie (zánětlivé, dědičné, ischemické)

 Poruchy osobnosti a chronická bolest

 

 

28. 2. 2017


Zpět