Neuromuskulární sympózium 29. 5. 1999

 22. 4. 1999

Graus F. Paraneoplastic syndromes in neuromuscular junctions and peripheral nerves
Štourač P. paraneoplastické neurologické syndromy: diagnostika a klinický obraz
Doležil D., Zapletalová O., Hradílek P. Paraneoplastická nervosvalová onemocnění
Souroujon M. Antigen - specific treatment for experimental autoimmune myasthenia gravis: induction of mucosal tolerance by recombinant fragments of humane acetylcholine receptor
Špalek P., Cibulčík R., Jaroščák R.,
Hlaváčiková M., Rakúsová V.
Register autoimunných ochorení neuromuskulárnej transmisie v Slovenskej republike
Piťha J. Okulární myasthenia gravis: úskalí diagnostiky a terapie
Voháňka S., Bednařík J., Kadaňka Z. Neuromuskulární jitter v diagnostice okulární myastenie
Špalek P., Vincent A. Diagnostika a léčba Lambert-Eatonova myastenického syndromu
Lubin FD: Targeted immunotherapy in cell-mediated neuroimmunologic diseases
Ambler Z. Syndrom Guillain Barré, současný stav diagnostiky a terapie
Keller O. Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie, klinický obraz a diagnostika
Bednařík J. Multifokální motorická neuropatie
Vyšata O,Mocková M, Bartoš A. Vyšetření autoprotilátek u zánětlivých polyneuropatií
Lukáš Z. Komplexní diagnostika svalových dystrofií

 


22. 4. 1999


Zpět