Neuromuskulární sympózium 17. 4. 1998

 22. 4. 1998

Páč L. Klinická anatomie LS plexu
Vodušek D. * Clinical neurophysiologal methods in uroneurology
Keller O. Bulbokavernozní reflex a EMG análního svěrače
Ambler, Z. Plexopatie lumbální
Kadaňka, Z.. EMG radikulopatií DKK a kaudy ekviny
Kraus J. Neuropatie dolních končetin v dětském věku
Palarčík J. Afekce kyčelního kloubu
Kotas R., Ambler, Z. Elektrodiagnostika plantárních neuropatií
Ambler Z. Léčba polyneuropatií
Bednařík J. Léčba diabetické polyneuropatie Thioctacidem
Bednařík J. IVIG v léčbě autoimunních nervosvalových chorob
Voháňka S. Imunosupresiva v terapii autoimunních nervosvalových
Kraus J., Kozák J.,Tichý M. Možnosti obnovy hybnosti paretického obličeje (video)

* přednosta neurofysiologické kliniky Lubljana, Slovinsko


22. 4. 1998


Zpět