Neuromuskulární sympózium 23. 11. 1990

 23. 11. 1990

Voháňka S. Syndrom karpálního tunelu
Bednařík J. Úžinová syndromy na horních končetinách
Hromada J. Úžinové syndromy na dolních končetinách

23. 11. 1990


Zpět