Spinální kongres

Brno
7.12.2017, 9:00  –  8.12.2017, 14:00

Hlavní témata

 Páteř a specifické situace (gravidita, stáří, nervosvalové choroby)

 Nádorová onemocnění páteře

 Nekompresivní myelopatie (zánětlivé, dědičné, ischemické)

 Poruchy osobnosti a chronická bolest

 

 

28.2.2017


Zpět