Aktuality

Nepřehlédněte

  • Od 19.10. do 16.11. budou probíhat elektronické volby do výboru NM sekce
  • Výsledky budou zveřejněny po 20.11.2017
  • Volby organizačně zajišťuje asociační management ČNS


  

     ⇒  Síť a poskytovatelé


  Základní kurz v elektromyografii

8.1. - 23.2. 2018, bližší informace


Turistika za kmenovými buňkami

 "stem cell tourism"

Stanovisko Treat- NMD


     Registr myastenie gravis

            První souhrnná data k nahlédnutí...

  Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

        Slovenskej neurologickej spoločnosti webové stránky