Informace o webu 

FAQ (frequently asked questions), často kladené otázky
Otázky formulujte prosím jako obecný problém, bez možnosti konkrétní identifikace pacienta, aby nedošlo k porušení zásad lékařského tajemství (např. padesátiletý muž trpící 20 let diabetem prvního typu apod.). Podle potřeby provedu před vystavením redakční úpravu textu otázky i odpovědi. Časem by v této rubrice měla vzniknout databáze otázek a odpovědí na nejčastěji řešené problémy. Není určeno pro pacienty a jejich knkrétní problémy.


Seznam členů
Má charakter elektronického přihlašovacího systému. Seznam členů sekce neuromuskulárních chorob bude viditelný pouze pro ty, kteří se do tohoto elektronického systému přihlásí včetně e-mailové adresy a následně obdrží heslo, které umožní prohlížení kompletní databáze a vstup do diskusního fóra. Součástí přihlášky je také definice zájmových skupin. Počet skupin, do kterých se přihlásíte, není nijak administrativně omezen. Zvažte ale svoje síly a považujte členství v zájmové skupině spíše za závazek k aktivnímu spoluvytváření webu než jen za vyjádření odborného zájmu. Seznam členů včetně e-mailových adres nebude správcem webu předáván žádným třetím osobám. Stejný postoj se předpokládá u všech osob, které obdrží možnost přístupu na úrovni čtenáře.
 

Stanislav Voháňka

 


 

Kontakt

 

Stanislav Voháňka

Neuromuskulární centrum

Neurologická klinika LF MU a  FN Brno

Jihlavská 20

625 00 BRNO

 

 

 

 

Dotazy, připomínky, podněty: vohanka.stanislav(zavináč)fnbrno.cz
Tel.: 532 232 502


Komentáře, diskuse

Nové téma