ATTR amyloidóza

Celorepublikový screening výskytu dosud nediagnostikované kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u nemocných s nejasnou periferní polyneuropatií. 

 

Program         Informovaný souhlas         Leták