Neuromuskulární sympózium 16. 4. 1993

 16. 4. 1993

Kadaňka Z. Elektrofyziologické nálezy u radikulopatií
Ambler Z. Diferenciální diagnostika radikulopatií a polyneuropatií
Bednařík J. EMG diferenciální diagnostika radikulopatií a vybraných mononeuropatií
Voháňka S. Místo motorických a somatosenzitivních EP v diagnostice kořenových syndromů
Keller O. Elektrofyziologická diferenciální diagnostika kořenových lézí a plexopatií
Straková J,
Bednařík J.
Možnost rozlišení radikulopatie L5 a S1 pomocí H reflexu
Ukázky EMG techniky

16. 4. 1993


Zpět