Neuromuskulární sympózium 18. 4. 1992

 18. 4. 1992

Ambler Z. Návrh sjednocení české EMG terminologie
Kadaňka Z. Význam jehlové EMG
Bednařík J. Technika jehlové EMG
Keller O.,
Hromada J.
Case discussion
Pára F. Informace o tvorbě a stavu Sazebníku lékařských výkonů týkajících se EMG
Ambler Z. Ukázka stimulace plantárních nervů
Firma Nicolet: Ukázka nových technik v EMG

18. 4. 1992


Zpět