Neuromuskulární sympózium 20. 4. 2001

 22. 4. 2001

Zifko U. Respiratory electrophysiological studies. Video demonstration: EMG of diaphragma
Ambler Z. Diferenciální diagnostika svalové slabosti u kriticky nemocných
Keller O. Nervosvalová onemocnění a anestézie
Schreiber, P. Kunc Polyneuromyopatie kriticky nemocných - etiopatogeneze
Ehler E. Mononeuropatie na neurologické JIP
Lukáš Z, Čunderle I. Predikce a etiologie polyneuromyopatie kriticky nemocných
Bednařík J, Vondráček P, Lukáš Z, Čunderle I. Predikce a etiologie polyneuromyopatie kriticky nemocných (klikněte)
Čunderle I. Kvantifikace klinického stavu pacienta kriticky nemocného s mnohočetným orgánovým selháním pomocí škál (SOFA, APACHE)
Voháňka S. Projekt detekce X vázané formy Emeryho - Dreifussovy choroby a laminopatií v jihomoravském regionu (klikněte)
Lukáš Z. Molekulárně genetická diagnostika svalových dystrofií
Kraus J. Praktické možnosti genetické diagnostiky svalových dystrofií
Mazanec R. Elektrodiagnostika získaných demyelinizačních neuropatií a HSMN I.

 


22. 4. 2001


Zpět