Aktuality

 

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Biennial Meeting of the Peripheral Nerve Society (PNS)

 29. 6. 2013  —  3. 7. 2013

 St. Malo, Francie

Program   nebo  Stránky PNS

VII. sympozium o léčbě bolesti

 10. 5. 2013  —  11. 5. 2013

  Brno, Kongresové centrum hotelu Voroněž I

I. informace

www.ta-service.cz/bolest2013

VI. Neuromuskulární kongres

 25. 4. 2013  —  26. 4. 2013

      Bratislava, hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

Program kongresu

Webové stránky kongresu

Neuromuskulární registry v ČR

 21. 3. 2013, 13:00  —  21. 3. 2013, 17:00

  II. pracovní schůzka  kurátorů neuromuskulárních registrů a zástupců neuromuskulárních center

Brno, Hotel Atlantis

Spinální kongres Brno

 http://www.spinalni-kongres.cz/

 15. 11. 2012  —  16. 11. 2012

Hotel Voroněž, Křížkovského 47

   II. informace

17th International WMS Congress

 http://www.wms2012.com/

 9. 10. 2012  —  13. 10. 2012

Perth, Austrálie

PNS/Inflammatory Neuropathy Consortium Meeting

 24. 6. 2012, 11:00  —  26. 6. 2012, 23:00

Rotterdam, Nizozemsko

  Rotterdam, Nizozemsko, 24. -27.6. 2012

  2012 PNS SATELLITE MEETING 
 

Neuromuskulární kongres 2012

 1. 3. 2012  —  9. 5. 2012

      Brno,   Hotel Voroněž 3.- 4. 5. 2012

 

 Program   

 

 Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi ohlédnutí za právě skončeným V. Neuromuskulárním kongresem. Konal se opět v Brně v Hotelu Voroněž a měl na programu 50 sdělení. 44 v lékařské sekci a 6 v sekci sester. Hlavními tématy byly letos hereditární svalová onemocnění a nemoci motorických neuronů. Mimo tato hlavní témata se konaly ještě tři pracovní topická sympózia: neuropatická bolest, aplikace botulotoxinu pod EMG kontrolou a systémové otázky péče o neuromuskulární choroby. Posledně jmenovaný workshop navazoval na pracovní setkání kontaktních osob neuromuskulárních center a kurátorů jednotlivých registrů, které se konalo v předvečer kongresu.
Významná aktivní účast slovenských kolegů opět ukázala, že jde o skutečné vzájemné setkání a ne jen o zdvořilostní návštěvu. V pořadí již pátý společný kongres tak úspěšně navázal na předchozí ročníky.
Kongresu se také letos účastnili zástupci několika pacientských organizací. Jsem rád, že si našli na tento kongres cestu- v zahraničí jsou prezentace sdružení pacientů dávno běžnou součástí takových akcí. Součinnost v jednání s plátci péče a státními úřady nám dává mnohem větší sílu v řešení řady svízelných problémů, se kterými se potýkáme.
V rámci každého dne byla hlasováním vybrána nejlepší přednáška: ve čtvrtek to bylo sdělení doc. Zámečníka o úskalí diagnostiky vakuolárních myopatie, v pátek potom v lékařské sekci přednáška prof.. Amblera o EMG diagnostice ALS a v sesterské sekci přednáška Zuzany Dubšíkové o Pompeho nemoci. Ceny za nejlepší přednášky věnoval hlavní sponzor firma Genzyme.
Poděkování ale patří všem sponzorům bez nichž bychom akci v takovém rozsahu nemohli pořádat.
Příjemné atmosféře nepochybně přispělo i příjemné prostředí Palace Hlinky, kde se konal kongresový večírek- vzhledem ke krásnému letnímu počasí jsme mohli strávit většinu času v zahradě pod širým nebem.
Těším se na setkání na jaře příštího roku na Slovensku!

S. Voháňka

 

XX. Vejvalkův myastenický den

 2. 1. 2012  —  19. 1. 2012

Praha 18. 1. 2012

PDF     Program v PDF

Zpět