Setkání zástupců NM registrů

 8. 6. 2017, 11:00  —  8. 6. 2017, 14:00

Žďár nad Sázavou

Blíže na adresných pozvánkách


Hotel Jehla, Žďár nad Sázavou

30. 11. 2016


Zpět