Registry pacientů v ČR (SR)

 REaDY- Registry of Muscular Dystrophy

 

            Registr  DMD / BMD      odborný garant Doc. MUDr. Petr Vondráček, PhD, MUDr. Lenka Mrázová

            Registr SMA     odborný garant MUDr. Jana Haberlová, PhD

                 Národní registr myotonických poruch  odborný garant MUDr. Stanislav Voháňka, CSc, MBA

                 Národní registr FSHD  odborný garant MUDr. Stanislav Voháňka, CSc, MBA

 

 

 MyReg- Myasthenia Gravis Registry

 

                  Registr Myastenie gravis  odborný garant MUDr. Stanislav Voháňka, CSc, MBA

 

 Registr případů autoimunitních nervosvalových onemocnění léčených IVIG a VPF  (GBS/AIDP, MMN, CIDP)

   

            AINSO      odborný garant    Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc, FCMA                 

                              Registr GBS- Prezentace prof. Bednaříka na VII. NMK v Brně, 16.5.2014

 

  

Mezinárodní registry

 

               

                    FKRP      odborný garant pro ČR  MUDr. Radim Mazanec, PhD