Seznam Neuromuskulárních center v České Republice
 
 

FN Motol, Praha (NK a KDN)   Neuromuskulární poradna NK

   


NK VFN Praha   Centrum pro nervosvalová onemocnění (NS centrum)


NK TN Praha   Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění a EMG laboratoř 


NK FN Plzeň


NK Krajská nemocnice Pardubice


NK FN Ostrava


FN Brno (NK a KDN)      

 


NK FN Olomouc


NK FN Hradec Králové