Aktuality

Nepřehlédněte

  

 Euro-NMD (European Reference Networks)

        ERN EURO-NMD

 

             Základní kurz v elektromyografii       

        9.1. - 17.2. 2017   Je nám líto, už proběhl.  Tak zase za rok...

 

      Turistika za kmenovými buňkami

       "stem cell tourism"

          Stanovisko Treat- NMD

 

 

            Registr myastenie gravis

 

           Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

         Slovenskej neurologickej spoločnosti webové stránky 

 

 

  Výbor Sekce neuromuskulárních chorob ČNS
  Aktuální složení pro období  2013-2017

Předseda:
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc, MBA
Členové:
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
MUDr. Radim Mazanec, PhD.
MUDr. Petr Ridzoň
MUDr. Eva Vlčková, PhD.

 

 

Funkční odbornost pro EMG
Zajišťuje Společnost klinické neurofyziologie, kontaktní osoba prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. Neurologická klinika MU a FN Brno, e-mail zkadan(zavináč)fnbrno.cz
tel.: 532 232 354